Alicja Strzelecka-LemiechJestem psychologiem, doktorem nauk humanistycznych, psychoterapeutką, instruktorką terapii przez ruch. Szkoliłam się w nurcie Psychoterapii Gestalt i Psychologii Zorientowanej na Proces, ukończyłam również wiele innych warsztatów i szkoleń.

Od 2003 roku prowadzę psychoterapię i poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, treningi interpersonalne, szkolenia zawodowe oraz grupy wsparcia i terapeutyczne. Od 2008 roku udzielam również pomocy psychologicznej online oraz przez telefon. Jestem konsultantem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, współpracuję z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami (Szkoła Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Szkoła Świadomego Macierzyństwa Fundacji Kobieta i Natura, Fundacja Non Licet Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz sztuki życia Artystyka, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Poradnia Rodzinna Syntonia i inne).

Od kilku lat, popularyzując wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, publikuję teksty naukowe, piszę artykuły do takich czasopism, jak: „Głos Pedagogiczny”, „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Charaktery”, „Mój przedszkolak”, „Mamy czas”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Teczka procedur przeciwdziałania przemocy” itp., prowadzę autorską rubrykę w biuletynie „Doradca w Pomocy Społecznej”, a także udzielam wywiadów o tematyce psychologicznej i wychowawczej.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwóch córek i syna, interesuję się zdrowym stylem życia, przygotowaniem do ciąży i porodu, psychodietetyką, tańcem, ogrodnictwem, a także szeroko rozumianym rozwojem osobistym.

Ważniejsze warsztaty i szkolenia:
 • Warsztaty „Taniec. Ruch. Improwizacja.” prowadzone przez Beatę Marecką, Wrocław (2000, 2001)
 • Warsztaty instruktorskie „Terapii przez ruch” prowadzone przez Radanę Sourkovą organizowane przez Śląski Teatr Tańca w Bytomiu (2001)
 • Kurs instruktorski terapii tańcem prowadzony przez Judith Bunney podczas VIII Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu (2001)
 • Warsztaty edukacyjne „Wolontariat przeciw wykluczeniu społecznemu chorych psychicznie” organizowane we Wrocławiu przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wrocławski Ośrodek Rehabilitacji „ART.” (2001)
 • Warsztaty terapeutyczne „Progi życia” prowadzone w nurcie Psychologii Transpersonalnej oraz Psychoterapii Gestalt w Warszawie (2002)
 • Projekt artystyczno- edukacyjny „Animator – wyzwania, spełnienia” (2002)
 • Warsztaty Terapii Tańcem, Pracy z Ciałem prowadzone przez arteterapeutę mgr Mateusza Wiszniewskiego (2003)
 • Szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces w Ośrodku Poza Centrum (2000-2003)
 • Warsztaty Psychologii Transpersonalnej prowadzone przez terapeutkę Tannę Jakubowicz-Mount (2002, 2005)
 • Własna psychoterapia w nurcie egzystencjalnym (2004-2005)
 • Warsztat szkoleniowy „Choreoterapia w profilaktyce, diagnozie i terapii” (2005)
 • Trening terapeutyczny prowadzony przez mgr. Jacka Rydlewskiego (2006)
 • Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV- TR (maj 2007)
 • Szkoła Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej (2005-2008)
 • Studia doktoranckie pedagogiki (Uniwersytet Wrocławski) (2003-2008)
 • Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej ( październik 2013)
Ważniejsze doświadczenia zawodowe:
 • opieka psychologiczna nad pacjentami Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Hospicjum Dziecięcego we Wrocławiu
 • praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ul. Podwale 13, Wrocław (interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa)
 • praca z osobami żyjącymi z wirusem HIV w Domu Ciepła, Ul Reymonta 9, Wrocław (dyżur przy tel. zaufania, grupa wsparcia)
 • praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ul. Stalowa 6a, Wrocław (interwencja kryzysowa, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, terapia krótkoterminowa)
 • stanowisko konsultanta- psychologa w MOPS we Wrocławiu, Dział Pracy Socjalnej i Rodziny (diagnoza psychologiczna, wsparcie, psychoterapia, grupy, warsztaty psychoedukacyjne)
 • współpraca z portalem www.epsychoterapia.pl- pomoc psychologiczna online
Udział w realizacji wybranych projektów:
 • Współorganizacja cyklu konferencji naukowych „Zrozumieć płeć” (2002-2004)
 • Projekt „Zatrudnienie przez szkolenie” realizowany przez MOPS w ramach programu PHARE 2002 Aktywne Formy zwalczania bezrobocia „Integracja Społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem dla powiatów i gmin” (2005)
 • Cykl warsztatów ekspresji twórczej „Kobieta w ruchu”, projekt zrealizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (lato 2008)
 • Cykl warsztatów dla kobiet z zakresu psychologii i arteterapii „Kobieta radosna”, projekt zrealizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (październik-grudzień 2008)
 • Projekt skierowany do rodzin uwikłanych w przemoc „Uwierz w siebie- odzyskanie utraconej godności”, projekt realizowany w ramach fundacji „NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (lipiec-grudzień 2008)
 • Warsztaty i szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Generacje, Wrocław (marzec-listopad 2008)
 • Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, Poradnia Rodzinna Syntonia, Wrocław (2009- 2010)
 • Cykl warsztatów dla mam „Kobieta o trzech twarzach”, projekt zrealizowany w ramach stowarzyszenia Artystyka, dofinansowany ze środków FIO (czerwiec- grudzień 2011)
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli przedszkoli prowadzone na zlecenie Forum Media Polska, Wrocław, Poznań (2013)
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w Kraina Douli- Centrum Świadomego Rodzicielstwa, Wrocław (2013- 2014)
 • Prelekcja i współprowadzenie dyskusji w ramach Wrocław Pozytywnie o Porodzie (2014)
 • Treningi interpersonalne w ramach zajęć Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Kraków (2014- obecnie)