Lista publikacji

Publikacje naukowe:

 • Strzelecka A. (2002) Płeć i zachowanie- jeszcze jedno pytanie o różnice w: A. Kuczyńska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Strzelecka A. (2004) Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci w: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Strzelecka A. (2006) „Can Feminity Be Dangerous­?” w: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Kuczyńska A., Strzelecka-Lemiech A. (2010). Domestic Violence Intervention by Welfare Workers AND Laypersons In: A. Widera-Wysoczańska, A. Kuczyńska (Ed.) Interpersonal Trauma and its Consequences in Adulthood. Cambridge Scholars Publishing.

Publikacje popularnonaukowe:

lata 2002-2010
 • Strzelecka A. (2002) Znajdź swoją płeć „Charaktery” 8 (67).
 • Strzelecka A. (2003) Rozstania i powroty, czyli bilans zysków i strat „Charaktery” 8 (79) www.charaktery.eu
 • Strzelecka A., Kozera P. (2007) Płeć pomylono „Charaktery” 3 (122)
 • Strzelecka-Lemiech A. (2008) Na jaką pomoc możesz liczyć, kiedy chcesz zmienić swoje życie psychotekst.pl
rok 2011
 • Strzelecka- Lemiech A. Mama w szkole „Głos Pedagogiczny” styczeń 2011 (25)
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? Rozpoznanie i interwencja w sytuacji przemocy seksualnej „Pracownik socjalny w terenie” czerwiec 2011, nr 1
 • Strzelecka- Lemiech A. Portret psychologiczny sprawcy przemocy „Pracownik socjalny w terenie” czerwiec 2011, nr 1
 • Strzelecka- Lemiech A. Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych- wskazówki dla kierowników „Pracownik socjalny w terenie” lipiec 2011, nr 2
 • Strzelecka- Lemiech A. Rozmawiamy o panu, a nie o mnie…Jak rozmawiać z klientem, żeby chciał mówić? Jak słuchać? „Pracownik socjalny w terenie” wrzesień 2011, nr 3
 • Strzelecka- Lemiech A. Terapia rodzinna. Jak powinna wyglądać i kiedy na nią kierować? „Pracownik socjalny w terenie” październik 2011, nr 4
 • Strzelecka- Lemiech A. Portret kobiety, ofiary przemocy „Pracownik socjalny w terenie” listopad 2011, nr 5
rok 2012
 • Strzelecka- Lemiech A. Portret dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej „Pracownik socjalny w terenie” luty 2012, nr 7
 • Strzelecka- Lemiech A. Starcie tytanów. Konflikty nauczyciela z uczniami „Głos Pedagogiczny” luty 2012 (36)
 • Strzelecka- Lemiech A. Wsparcie rodzica niekrzywdzącego w procesie pracy z dzieckiem krzywdzonym „Pracownik socjalny w terenie” marzec 2012, nr 8
 • Strzelecka- Lemiech A. Troskliwy czy opiekuńczy? „Głos Pedagogiczny” kwiecień 2012 (38)
 • Strzelecka- Lemiech A. Ptsd u dorosłych ofiar przemocy „Pracownik socjalny w terenie” maj 2012, nr 10
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak pomagac rodzicom podnosić kompetencje wychowawcze „Pracownik socjalny w terenie” czerwiec 2012, nr 11
 • Strzelecka- Lemiech A. Leczenie książką „Głos Pedagogiczny” czerwiec 2012 (40)
 • Strzelecka- Lemiech A. Matka porzucająca dziecko- jak jej pomóc? „Pracownik socjalny w terenie” lipec-sierpień 2012, nr 12
 • Strzelecka- Lemiech A. Jesteś wartościowym człowiekiem! Jak pracować z dziećmi o niskiej samoocenie „Pracownik socjalny w terenie” wrzesień 2012, nr 13
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak tworzyć więź z dzieckiem „Pracownik socjalny w terenie” listopad 2012, nr 15
 • Strzelecka- Lemiech A. Uczeń w depresji. Jak mu pomóc? „Głos Pedagogiczny” listopad 2012 (43)
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak pracować z matką, która nie ma umiejętności wychowawczych „Pracownik socjalny w terenie” grudzień 2012, nr 16
 • Strzelecka- Lemiech A. Dziewczyny górą? Agresja dziewcząt- coraz większy problem w szkołach „Głos Pedagogiczny” grudzień 2012 (44)
 • Strzelecka- Lemiech A. Agresywne zachowanie Bartka „Mały uczeń” zima 2012
rok 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Dziecko we mgle. Praca z uczniem z rodziny z problemem alkoholowym „Głos Pedagogiczny” styczeń 2013 (45)
 • Strzelecka- Lemiech A. Trzymaj stres pod kontrolą, „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, luty 2013 nr 16
 • Strzelecka- Lemiech A. Gdzie popełniłam błąd? „Głos Pedagogiczny” marzec 2013 (47)
 • Strzelecka- Lemiech A., Przemoc wobec Maćka – mobbing w szkole „Mały Uczeń”, wiosna 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Mamo, tato, zadbaj o siebie, „Mamy Czas” wiosna 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Nauka oszczędzania, „Mój Przedszkolak” wiosna 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Interwencja w rodzinie kazirodczej „Pracownik socjalny w terenie” marzec 2013, nr 18
 • Strzelecka- Lemiech A. Praca z rodziną roszczeniową „Pracownik socjalny w terenie” kwiecień 2013, nr 19
 • Strzelecka- Lemiech A. Wsparcie dla rodziców chorego dziecka. Jak pomóc rodzinom w trudnej sytuacji „Pracownik socjalny w terenie” maj 2013, nr 20
 • Strzelecka- Lemiech A. Praca z osobą starszą w Domu Pomocy Społecznej „Pracownik socjalny w terenie” maj 2013, nr 20
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak prowadzić trudne rozmowy z nadmiernie liberalnymi lub zaborczymi opiekunami? „Teczka terapii zajęciowej”, maj 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Budowanie zaufania w pracy z osobą w depresji, „Teczka terapii zajęciowej”, maj 2013
 • Strzelecka- Lemiech A., Krawętkowski Ł., Złe emocje u przedszkolaka- wywiad miesiąca, „Doradca Nauczyciela Przedszkola” czerwiec 2013 nr 20
 • Strzelecka- Lemiech A. Przykładowe akcje informacyjno- edukacyjne- scenariusze, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, lipiec 2013
 • Strzelecka- Lemiech. A., Krawętkowski Ł., Zasady współdziałania z instytucjami powołanymi do pomagania osobom uzależnionym, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, lipiec 2013
 • Strzelecka- Lemiech. A., Krawętkowski Ł., Wytyczne, jak wspierać organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia wspomagające osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny. „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, lipiec 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży. Scenariusze lekcji wychowawczych, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, lipiec 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Zasady pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy w rodzinie i stosującą przemoc „Pracownik socjalny w terenie” lipiec- sierpień 2013, nr 22
 • Strzelecka- Lemiech A. Wypalenie zawodowe w profesji terapeuty zajęciowego, „Teczka terapii zajęciowej”, sierpień 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Granice w relacji z przedszkolakiem. Kiedy i jak mówić „nie”?, „Mój przedszkolak” lato 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Jest bezpiecznie, bo jesteś, „Mamy Czas” lato 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak radzić sobie z niemocą, brakiem sprawczości w pracy i sympatii podopiecznych „Pracownik socjalny w terenie” wrzesień 2013, nr 23
 • Strzelecka- Lemiech A. Funkcjonowanie ofiary przemocy w rodzinie „Pracownik socjalny w terenie” wrzesień 2013, nr 23
 • Strzelecka- Lemiech A. W pogoni za czasem „Głos Pedagogiczny” wrzesień 2013 (51)
 • Strzelecka- Lemiech A. W pogoni za czasem, „Doradca Nauczyciela Przedszkola” wrzesień 2013 nr 21
 • Strzelecka- Lemiech A. Przemoc ekonomiczna wobec kobiet „Pracownik socjalny w terenie” październik 2013, nr 24
 • Strzelecka- Lemiech A. Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży. Materiały na potrzeby spotkań z rodzicami, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, październik 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Alkoholizm u dzieci „Pracownik socjalny w terenie” listopad 2013, nr 25
 • Strzelecka- Lemiech A. Metoda zmiany „Głos Pedagogiczny” październik 2013 (52)
 • Strzelecka- Lemiech A. Grupa wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc „Pracownik socjalny w terenie” listopad 2013, nr 25
 • Strzelecka- Lemiech A. Kiedy macierzyństwo nie cieszy…, „Mamy Czas” jesień 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Skąd się biorą dzieci? Czyli jak prowadzić trudne rozmowy z malcami, „Mój Przedszkolak” jesień 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Kiedy iść z dzieckiem do psychologa?, „Mój Przedszkolak” zima 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak pies z kotem, „Mój Przedszkolak” zima 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Dlaczego tata już z nami nie mieszka? Jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie, „Mój Przedszkolak” zima 2013
 • Strzelecka- Lemiech A. Zaburzenia zachowania u dzieci „Pracownik socjalny w terenie” grudzień 2013- styczeń 2014, nr 26
rok 2014
 • Strzelecka- Lemiech A., Działania podejmowane przez świetlice socjoterapeutyczne- scenariusze niestandardowych zajęć profilaktycznych. „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, styczeń 2014
 • Strzelecka- Lemiech A. Gdy dziecko bije rodzica „Głos Pedagogiczny” styczeń 2014 (55)
 • Strzelecka- Lemiech A. Edukacja dotycząca kar cielesnych „Pracownik socjalny w terenie” luty 2014, nr 27
 • Strzelecka- Lemiech A. Dziecko w sytuacji rowodu „Pracownik socjalny w terenie”   marzec 2014, nr 28
 • Strzelecka- Lemiech A. Współpraca ośrodka interwencji kryzysowej z osobą doświadczającą przemocy. Opis przypadku. „Pracownik socjalny w terenie” marzec 2014, nr 28
 • Strzelecka- Lemiech A. Przyjmę nianię… „Mój Przedszkolak” wiosna 2014
 • Strzelecka- Lemiech. A., Zasady współdziałania z instytucjami powołanymi do pomagania osobom uzależnionym, Plany szkoleń dla pracowników instytucji mających kontakt z uzależnionymi. „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, kwiecień 2014
 • Strzelecka- Lemiech A. Ograniczenia w pracy z ofiarami przemocy „Pracownik socjalny w terenie”   maj 2014, nr 30
 • Strzelecka- Lemiech A. Zespół PAS u dziecka „Pracownik socjalny w terenie” maj 2014, nr 30
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak pracować z nową rodziną? Wskazówki dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny „Pracownik socjalny w terenie” lipiec/ sierpień 2014, nr 32
 • Strzelecka- Lemiech A. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka w pierwszych trzech latach życia, „Teczka dokumentacji pracy z rodziną”, wrzesień 2014
 • Strzelecka- Lemiech A. Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- metody wspierania dziecka i rodziców, „Teczka dokumentacji pracy z rodziną”, wrzesień 2014
 • Strzelecka- Lemiech. A., Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików- scenariusze spotkań. „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, październik 2014
 • Strzelecka- Lemiech A. Kiedy klient budzi w nas strach. Praca z agresywnym klientem , „Pracownik socjalny w terenie” październik 2014, nr 34
 • Strzelecka- Lemiech A. Praca z rodziną zaniedbującą dziecko „Pracownik socjalny w terenie” listopad 2014, nr 35
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak przekonać do skorzystania z usług pomocy społecznej „Pracownik socjalny w terenie”   grudzień 2014, nr 36
 • Strzelecka- Lemiech A., Cyberprzemoc. Nowe wyzwania dla osób realizujących obowiązki z zakresu pomocy społecznej, Forum Media Polska Sp. z o.o., Poznań 2014.
 • Strzelecka- Lemiech A. Praca z emocjami klienta „Teczka dokumentacji pracy z rodziną”, grudzień 2014
rok 2015
 • Strzelecka- Lemiech. A., Materiały do pracy z osobą współuzależnioną, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, styczeń 2015
 • Strzelecka- Lemiech A. Zachowania depresyjne dzieci i młodzieży, „Doradca w Pomocy Społecznej”, luty 2015 (21)
 • Strzelecka- Lemiech A. Jak zarządzać zespołem, by ograniczyć wypalenie zawodowe? „Doradca w Pomocy Społecznej”, marzec 2015 (22)
 • Strzelecka- Lemiech A. Pokonać stres, „Doradca w Pomocy Społecznej”, marzec 2015 (22)
 • Strzelecka- Lemiech A., Praca asystenta z rodzicami stosującymi przemoc jako narzędzie wychowawcze, „Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, marzec 2015
 • Strzelecka- Lemiech A. Motywowanie klienta do podjęcia terapii alkoholowej „Doradca w Pomocy Społecznej”, kwiecień 2015 (23)
 • Strzelecka- Lemiech A. Alkohol i młodzież. Scenariusz akcji profilaktycznej, „Doradca w Pomocy Społecznej”, kwiecień 2015 (23)
 • Strzelecka- Lemiech A., Skuteczna pomoc dla dzieci z FAS i ich opiekunów- możliwe działania i formy usprawniania, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, kwiecień 2015
 • Strzelecka- Lemiech A. Praca z osobą niepełnosprawną fizycznie, „Doradca w Pomocy Społecznej”, maj 2015 (24)
 • Strzelecka- Lemiech A. Praca z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, „Doradca w Pomocy Społecznej”, maj 2015 (24)
 • Strzelecka- Lemiech A. Edukacja rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci, „Doradca w Pomocy Społecznej”, czerwiec 2015 (25)
 • Strzelecka- Lemiech A. Edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa- scenariusze zajęć, „Doradca w Pomocy Społecznej”,czerwiec 2015 (25)
 • Strzelecka- Lemiech A. Podróż z dzieckiem łatwa i przyjemna, „Mamy Czas”, lato 2015
 • Strzelecka- Lemiech A., Mężczyzna jako ofiara przemocy w rodzinie- jak rozpoznać problem i jak pomóc, „Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, czerwiec 2015
 • Strzelecka- Lemiech A., Budowanie wsparcia społecznego w pracy z ofiarą przemocy domowej, „Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, czerwiec 2015
 • Strzelecka- Lemiech A., „Wakacje bez używek”- materiały informacyjne dla prowadzących i scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą, „Teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA”, lipiec 2015.